هیچ یک از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش امضای خودرا پس نگرفتند
اسامی استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش
خضری مطرح کرد سایه مرگ برسر مصرف کنندگان مکمل های ورزشی غیرمجاز نظارت ها کافی نیست
دیدار نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی  فرماندار شورای اسلامی شهر میرابادشهردار میرابادو مسئولین شورای اداری شهرستان با مردم شهر میرآباد
هشدار درباره مصرف کنندگان تفننی مخدر

صفحه 1 از 2