30درصد داروها تعهد بیمه ای ندارندکاهش 350 میلیون دلاری واردات دارو
تورهای پرهزینه خارج از کشور برای پزشکان کمپانی های دارویی چگونه بازار را کنترل می کنند
عرضه برخی داروهای خاص تنها در پایتخت ضرورت تمرکززدایی در عرضه داروها
انتقاد دکتر رسول خضری از نبود داروخانه هلال احمر در پیرانشهر و سردشت
قاچاق داروهای تاریخ مصرف گذشته با برچسب برندموسسه استاندارد و گمرک نظارت بیشتری داشته باشند

صفحه 1 از 2