خضری ضرورت اختصاص مطالبه 1400 میلیاردی سازمان بیمه سلامت
خضری نبود اعتبارات و نقدینگی بیمه ها نظام سلامت را با مشکل مواجه می کند
بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعیگزارش
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نیرو در خصوص حل مشکل شبکه توزیع و انتقال برق و اعطای اعتبارات جهت بهبودی آن جهت جلوگیری از خاموشی های مکررتصویر سند
هشدار سازمان بیمه سلامت نسبت به آتیه طرح ملی دولت

صفحه 1 از 9