نظارت بر پارازیت ها از اختیارات دولت خارج شده است خضریعواقب منفی ارسال پارازیت
خضری در تذکر کتبی اعلام کرد واردات 2000 تن پرتقال آلوده مصری با تخریب فَنس مرزی
اعلام آیتم های برنامه تلویزیونی خانه ملت نمایندگان جلسه غیرعلنی با حضور فانی را تشریح می کنند
معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد آمادگی وزرات امورخارجه برای رسمی شدن مرز کیله سردشت
اعطای وام گرد و غبار در 2 استانخضری اعطای وام راهکاری اصولی و بلند مدت نیست

صفحه 1 از 7