خضری مطرح کرد ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده سوءاستفاده 700میلیارد تومانی صرافی ها
بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعیگزارش
خضری تاکیدکرد وام 25میلیونی راهکاری برای فروش خودروهای بدون مشتری لوازم یدکی تقلبی قاتل خاموش در جاده های کشور
خضریمستمری 600 هزار تومانی کفاف دانش آموزان شین آبادی را نمی دهدضرورت پرداخت مستمری متناسب با میزان سوختگی
طرح دو درخواست برای تعیین مستمری دانش آموزان شین آبادی

صفحه 1 از 2