خضری مطرح کرد ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده سوءاستفاده 700میلیارد تومانی صرافی ها
خضریحاشیه نشین ها باید از لحاظ بهداشتی ساماندهی شوند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بازار آشفته تجهیزات پزشکی با برنامه ریزی های سازمان غذا و دارو ساماندهی شده است
مهم ترین دغدغه های نماینده پیرانشهر و سردشت در حضور وزیر کشور
خضری انتقاد کرددستگاه های اجرایی اراده ای برای ساماندهی زنان کارتن خواب ندارند بهزیستی و شهرداری متولیان اصلی

صفحه 1 از 3