خضری از 5 درصدظرفیت توریسم سلامت کشور استفاده می کنیمسود بانکی از سود احتمالی فعالیت در این حوزه بیشتر است
تلاش برای تدوین مالیاتی منصفانه از پزشکانخضری فرارمالیاتی درمیان پزشکان حداقلی است
نماینده سردشت و پیرانشهردرگفتگو با سلامت در تجمیع بیمه ها با خلأهای قانونی مواجه نیستیم
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس تأکید کرد ضرورت تلاش برای توسعه بازارچه های مرزی در سردشت
امام جمعه پیرانشهر  نماینده مردم نباید برای پول و مقام به مجلس برود

صفحه 1 از 3