گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف تهران به روایت تصویر
تجلیل مقام معظم رهبری ازمقام شهدای بمباران شیمیایی سردشت و گلایه از سکوت مجامع بین المللی در مقابل این جنایت آشکار استکبار جهانی
هنرمند کرد عراقی مورد تجلیل نماینده سردشت پیرانشهر قرار گرفت
نماینده سردشت و پیرانشهر در آیین تجلیل از معلمان نمونه سردشت مطالبات معلمان در مجلس پیگیری می شود
تجلیل از معلمان نمونه شهرستان پیرانشهر

صفحه 1 از 1