برگزاری مراسم گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف
خضری از 5 درصدظرفیت توریسم سلامت کشور استفاده می کنیمسود بانکی از سود احتمالی فعالیت در این حوزه بیشتر است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیشتر مرغ های داخل کشور دارای مواد هورمونی هستند
خضری در دیدار اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی مطرح کردخدمت رسانی به بیماران سرطانی را بیشتر مورد توجه قرار دهید
خانواده ها مواظب قلیان های مخدر باشند

صفحه 1 از 6