برگزاری مراسم گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف
گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف تهران به روایت تصویر
خضری خبر داد حضور نایب رییس مجلس در مراسم گرامیداشت شهدای حمله شیمیایی سردشت
گزارش تصویری1 حضور ابوترابی فرد در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت
گزارش تصویری2 حضور ابوترابی فرد در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت

صفحه 1 از 8