خضری دانشگاه آزاد می تواند از تاثیرگذارترین دستگاهها در اشتغال و کارآفرینی باشد
برگزاری مراسم گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف
گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف تهران به روایت تصویر
استقبال نمایندگان مجلس از سخنان رئیس جمهوری و آیت الله هاشمی خضری با نخبگان علاقه مند بازگشت به کشور با احترام و ادب برخورد شود
زمان ویزیت پزشکان به کمتر از 4 دقیقه رسیدخضری پروتکل های آموزشی دانشگاه روزآمد نیست

صفحه 1 از 10