رئیس انجمن پاتولوژیست های ژاپن مطرح کرد تفاوت پزشکی مصدومین شیمیایی ایرانی با ژاپنی ها و سایر کشورها
خضری انتقاد کرد انتقاد از قاچاق کالاهای سلامت محور از مبادی رسمی افزایش قاچاق تجهیزات پزشکی به کشور
عواقب ویزیت های 4 دقیقه ای
خضریپیگیری طرح نحوه برخورد با پزشکان زیر میزی بگیر با همکاری مجلس و دولت
خضری نبود اعتبارات و نقدینگی بیمه ها نظام سلامت را با مشکل مواجه می کند

صفحه 1 از 25