رئیس انجمن صلح هیروشما در گفتگو با موج از برگزاری نمایشگاه سردشت در مجلس و دعوت از انجمن صلح خوشحالم
رئیس انجمن پاتولوژیست های ژاپن مطرح کرد تفاوت پزشکی مصدومین شیمیایی ایرانی با ژاپنی ها و سایر کشورها
با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر چهارمین سمینار تازه های الکتروتراپی برگزار شد
مراسم روزجهانی عصای سفید در شهرستان پیرانشهر گرامی داشته شد
معاون وزیر راه و شهرسازی کشور در پیرانشهر 84 کیلومتر از راههای روستایی آسفالت می شوند  پیشنهاد تشکیل انجمن خیرین راه ساز پیرانشهر و سردشت

صفحه 1 از 2