از خوش آمدگویی به فوادمعصوم بازبان کردی تا علاقه مندی دوطرف به افزایش روابط
رئیس انجمن صلح هیروشما در گفتگو با موج از برگزاری نمایشگاه سردشت در مجلس و دعوت از انجمن صلح خوشحالم
رئیس انجمن پاتولوژیست های ژاپن مطرح کرد تفاوت پزشکی مصدومین شیمیایی ایرانی با ژاپنی ها و سایر کشورها
استقبال نمایندگان مجلس از سخنان رئیس جمهوری و آیت الله هاشمی خضری با نخبگان علاقه مند بازگشت به کشور با احترام و ادب برخورد شود
خضری مطرح کرد درآمدزایی توریسم درمانی سه برابر گردشگری عادی

صفحه 1 از 20