از خوش آمدگویی به فوادمعصوم بازبان کردی تا علاقه مندی دوطرف به افزایش روابط
پیام تبریک نماینده سردشت و پیرانشهر به مناسب بعثت پیامبر اکرمص
برگزاری مراسم گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و وزیر صتعت معدن و تجارت در خصوص حل مشکلات اضافه دریافت از پیله وران و تجار مرز تمرچینتصویر مکاتبات
افقاتوری ها کتابخوان شدند

صفحه 1 از 132