تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد: سؤال خضری از ربیعی درباره عدم اجرای قانون جامع حمایت از معلولان


 

خضري از ربيعي درباره علت عدم اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و بي‌توجهي به مشكلات اساسي آنها و استفاده از سازمان بهزيستي به عنوان حياط خلوت هزينه‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي سؤالي را مطرح كرده است كه هيأت ‌رئيسه مجلس نيز اين پرسش را به منظور رسيدگي بيشتر به كميسيون‌هاي تخصصي ذيربط ارجاع داده است.

 
 
 

سؤال نماينده پيرانشهر از وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي درباره علت عدم اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تقديم هيأت رئيسه مجلس شد.

رسول خضري نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس شوراي اسلامي از علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي سؤالي را تقديم هيأت ‌رئيسه مجلس كرده است.

خضري از ربيعي درباره علت عدم اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و بي‌توجهي به مشكلات اساسي آنها و استفاده از سازمان بهزيستي به عنوان حياط خلوت هزينه‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي سؤالي را مطرح كرده است كه هيأت ‌رئيسه مجلس نيز اين پرسش را به منظور رسيدگي بيشتر به كميسيون‌هاي تخصصي ذيربط ارجاع داده است.

در شرح سؤال آمده است:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي متولي اصلي پيگيري حقوق محرومان، مستضعفان، به ويژه مظلوم‌ترين آنها افراد داراي معلوليت آن هم معلوليت شديد است، متأسفانه در دولت جديد با وجود مكاتبات و مذاكرات تغيير رويه‌اي در كاهش و رفع مشكلات اساسي آنها به صورت نظام‌مند شده و مع‌الاسف بودجه قابل توجهي صرف امور همايشي، نمايشي، تبليغاتي و در خدمت گرفتن چند خبرنگار و برخي رسانه‌ها و هنرمندان براي كار رسانه‌اي و موجه نشان دادن اقدامات مي‌شود.

در ادامه شرح سوال تصريح شده است: از جمله بستن قراردادهاي قابل تامل، تخصيص «بن» قابل توجهي از گروه هدف در سرتاسر كشور از رسيدگي عزتمندانه و همراه با تكريم و اين در حالي است كه مجلس تلاش خود را براي تصويب بودجه مناسب و مورد نياز سازمان بهزيستي انجام داده است.

در هر جاي دنيا بازيگران و خوانندگان بعضا عوايد حاصل از اجراي برنامه‌هاي خود را به صورت افتخاري صرف امور خيريه و ياري سازمان‌هاي حمايتي مي‌كنند و متأسفانه در كشور ما بعضا در مواردي برعكس است.

موضوع طبقه‌بندي ميزان معلوليت براي اجراي عدالت و ارائه خدمات مناسب با نوع معلوليت در حرف و تبليغات و سخنراني انجام گرفته و اكثر معلولان شديد و حتي مجموعه‌هاي خدمت‌رسان به آنها مورد بي‌مهري هستند. درخصوص اشتغال معلولان برنامه، سياستي و حتي قانون مصوب مجلس مشهود نيست، طرح اين سوال متوليان را متوجه وظيفه خطير خود در قبال قشر معلول جامعه بكند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید