6 نماینده مجلس ربیعی را به کمیسیون اجتماعی فراخواندند


 
 روز سه‌شنبه علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌منظور پاسخگويي به سؤالات حسين طلا نماينده تهران، احمد شوهاني نماينده ايلام، عبدالرحمان رستميان نماينده دامغان، حسين نيازآذري نماينده بابل، حميد رسايي نماينده تهران و رسول خضري نماينده سردشت و پيرانشهر به كميسيون اجتماعي مجلس مي‌رود.
 
 
 اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه هفته آينده تشكيل جلسه مي‌دهند و در اين جلسات قرار است به بحث و تبادل‌نظر پيرامون اهداف و برنامه‌هاي كميسيون اجتماعي در اجلاسيه سوم بپردازند.

ادامه رسيدگي به طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار اعاده شده از شوراي نگهبان در دستور كار اين كميسيون قرار دارد.

طرح يك‌فوريتي الحاق يك تبصره به ماده 5 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش اعاده شده از صحن علني نيز هفته بعد در كميسيون اجتماعي بررسي مي‌شود.

روز سه‌شنبه علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌منظور پاسخگويي به سؤالات حسين طلا نماينده تهران، احمد شوهاني نماينده ايلام، عبدالرحمان رستميان نماينده دامغان، حسين نيازآذري نماينده بابل، حميد رسايي نماينده تهران و رسول خضري نماينده ايرانشهر به كميسيون اجتماعي مجلس مي‌رود.

تقاضاي انتقال كميسيون سيداميرحسين قاضي‌زاه‌هاشمي به كميسيون بهداشت و درمان سه‌شنبه هفته آينده در كميسيون مذكور بررسي مي‌شود.

اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه هفته آينده تشكيل جلسه مي‌دهند و در اين جلسات قرار است به بحث و تبادل‌نظر پيرامون اهداف و برنامه‌هاي كميسيون اجتماعي در اجلاسيه سوم بپردازند.

ادامه رسيدگي به طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار اعاده شده از شوراي نگهبان در دستور كار اين كميسيون قرار دارد.

طرح يك‌فوريتي الحاق يك تبصره به ماده 5 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش اعاده شده از صحن علني نيز هفته بعد در كميسيون اجتماعي بررسي مي‌شود.

روز سه‌شنبه علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌منظور پاسخگويي به سؤالات حسين طلا نماينده تهران، احمد شوهاني نماينده ايلام، عبدالرحمان رستميان نماينده دامغان، حسين نيازآذري نماينده بابل، حميد رسايي نماينده تهران و رسول خضري نماينده ايرانشهر به كميسيون اجتماعي مجلس مي‌رود.

تقاضاي انتقال كميسيون سيداميرحسين قاضي‌زاه‌هاشمي به كميسيون بهداشت و درمان سه‌شنبه هفته آينده در كميسيون مذكور بررسي مي‌شود.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید