مصاحبه بیست ویکم کانال مردمی ده نگی خانئ

مصاحبه بیست ویکم کانال مردمی ده نگی خانئ با نماینده محترم شهرستانهای پیرانشهر وسردشت جناب آقای دکترخضری

مصاحبه بیست ویکم کانال مردمی ده نگی خانئ با نماینده محترم شهرستانهای پیرانشهر وسردشت جناب آقای دکترخضری در رابطه با خدمات بهداشت ودرمان
مورخه ۹۶/۷/۲۸

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید