خضری: نبود منابع پایدار و نیروی انسانی متخصص، دو عامل مهم اجرایی نشدن نظام ارجاع


عضو کمیسیون بهداشت مجلس اجرای پزشک خانواده را از ضرورت‌های حوزه سلامت خواند و گفت: «نبود منابع پایدار وعدم تربیت نیروی انسانی دوعامل مهم دراجرایی نشدن نظام ارجاع است.»
 
 
رسول خضری با بیان اینکه پزشک خانواده پازلی است که باید همه زیرساخت‌های آن به درستی کنار هم قرار گیرد تا بتوان شاهد موفقیت در اجرای آن بود، افزود: «تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله مواردی است که باید برای اجرایی شدن پزشک خانواده مدنظر قرار گیرد این درحالی است که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته به گونه‌ای که هنوز نتوانستیم مقدمات ایجاد بیمه یکپارچه و واحد را فراهم کنیم.»

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس افزود: «ازسوی دیگر از سال 84 تا 94 که بحث پزشک خانواده مطرح شده است هنوز در ابتدایی‌ترین مساله یعنی تربیت و آموزش نیروی لازم برای اجرای این طرح با چالش‌های جدی مواجه هستیم و راه‌های نرفته زیادی در این زمینه وجود دارد درحالی که بعد از اجرای سیستم نظام ارجاع 70درصد بار نظام سلامت بر دوش پزشک خانواده خواهد بود.»


خضری با تاکید بر اینکه نبود راهنمای بالینی از دیگر نقاط ضعفی است که اجرای پزشک خانواده را با مشکلات جدی مواجه می‌کند، تصریح کرد: «راهنمای بالینی باید ازسوی پزشک خانواده به گونه‌ای اجرایی شود که بتواند بیمار را براساس نوع بیماری خود راهنمایی کند و درصورت لزوم وی را به سطح مختلف درمان ارجاع دهد که در این زمینه نیز موفق عمل نکرده‌ایم.»


خضری با انتقاد از اینکه عدم پایداری منابع حوزه سلامت موجب اجرایی نشدن پزشک خانواده شده است، یادآور شد: «چنین طرحی نیازمند منابع پایدار است اما تاکنون هیچ سرمایه‌گذاری برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است و تنها با اعتباراتی مختصر، در دو استان فارس و مازندران این طرح به شکل ناقص اجرایی شده است.»


عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: «در آماده سازی کارت و پرونده سلامت الکترونیک که از اقدامات اولیه اجرای نظام ارجاع است نیز عقب هستیم و اگر قرار باشد این روند همچنان طی شود اجرای طرح پزشک خانواده درحد شعار باقی خواهد ماند.»

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید