عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:منابع فعلی بیمه های سلامت، پاسخگوی نیازهای جامعه نیست/ ضرورت حمایت جدی از بیمه های پایه سلامت


نماینده مردم سردشت و پیرانشهر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی؛ با بیان ناکافی بودن منابع فعلی بیمه های پایه سلامت بر ضرورت جدی در تخصیص کامل منابع بیمه های سلامت تاکید کرد.
 
 
 دکتر رسول خضری تاکید کرد: ما در اصول متعدد قانون اساسی مکرراً بر روی این امر تأکید داریم که وحدت رویه در امر بیمه و درمان کشور صورت پذیرد تا تمامی مردم کشور بتوانند به طور مساوی و یکسان از خدمات یکسان برخوردار گردند.
وی افزود: در سال 1373 قانون بیمه همگانی کشور مصوب شد ولی بیست سال طول کشید تا این قانون در کشور اجرایی و عملیاتی گردد.
وی در این راستا اظهار داشت: اجرای طرح تحول سلامت در کشور و بیمه نمودن10میلیون نفر از افراد فاقد پوشش بیمه درمان در سال گذشته خوشبختانه برگ زرینی بود که در راستای اجرای قانون تصویب بیمه همگانی در کشور اتفاق افتاد.
 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اذعان داشت: کمبود اعتبارات و محدودیت در تخصیص بودجه به سازمان های بیمه گر، آفتی است که تبعات آن به جامعه و بیمه شدگان وارد می شود.
دکتر خضری متذکر شد: علی رغم تخصیص بخشی از بودجه 10 درصدی هدفمندی یارانه ها، کمک های دولت، 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده به سازمان بیمه سلامت ایران، متاسفانه هنوز این سازمان در بخش اعتبارات با مشکلات عدیده ای مواجه است.
وی افزود: این امر می طلبد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دست اندرکاران این حوزه، اهتمام بیشتری را برای تزریق بودجه به این سازمان بورزند.
نماینده مردم پیرانشهر ضمن بیان این مطلب که قانون برنامه پنجم توسعه تأکید ویژه ای مبنی بر وحدت رویه و تجمیع صندوق های بیمه ای در خصوص سازمان های بیمه گر پایه را دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی مصمم است تا این برنامه را به عنوان بنیادی ترین مساله عدالت اجتماعی مورد توجه قرار داده و بر تسریع آن اهتمام ورزد.
دکتر خضری در پایان، با مد نظر قرار دادن عملکرد بیمه های تکمیلی تصریح کرد: بیمه های تکمیلی کشور باید برای رسیدن به رضایتمندی مردم و جلب نظر آنان در امر رقابت و مشتری مداری تلاش مضاعفی داشته باشند.        

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید