خضری:همچنان باید منتظر باشیم !


عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در پی روند پیگیری مشکلات دارویی و درمانی 3 میلیون زوج های نابارورباید همچنان منتظرطرح تحول سلامت و برنامه توسعه ششم بمانیم .

 
 

رسول خصری عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خبرنگار سپیدپوش در خصوص حمایت دارویی و درمانی از زوج های نابارورگفت:از موقعی که بحث سیاست های جمعیتی در مجلس مطرح شد دولت از این قضیه حمایت کرد، ولی چون بارم مالی داشت و از طرفی مجلس،نمی تواند تعهد مالی برای دولت ایجاب کند.

ولی  ما منتظر هستیم در طرح تحول سلامت توجه ویژه ای برای زوج ها ی نا بارور شود.

وی در خصوص ادامه روند پیگیری از حمایت دارویی از زوج های باردار را در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: نوشتن قانونی برنامه ششم در دست خود دولت است ولی اجرای آن در دست مجلس قرار می گیرد و ما آنچنان منتظر هستیم که با آمدن محتوای برنامه ششم قطعا مشکل  این زوج ها جزوء دستورات پیگیری اولیه قرار گیرد.

اما نکته مهم این است که تا این لحظه هیچ یک از برنامه هایی که متولیان نظام سلامت برای بهبود اوضاع درمانی زوج های نابارور قول داده اند اجرایی نشده است.

حال باید دید آیا با اظهار نظرهای متفاوت عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس  و آمدن برنامه ششم توسعه سلامت مشکلات زوج های نابارور را  می توانند حل کنند یا نه ؟ آیا زوج های نابارور باید همچنان منتظراعتبارات سیاست های جمعیتی که در قانون 94 برای رفاه حال زوج های نابارور قرار گرفته است امیدوار باشند امیدواریم که بتوانند در درمان آنان کمکی کنند.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید