بهداشت و درمان زندانیان در سال 94 ،بدون بودجه


عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه حمایت از زندانیان و خانواده های آن ها در طرح تحول سلامت دیده نشده گفت: برای بهداشت و درمان زندانیان در بودجه 94 اعتباری در نظر گرفته نشده است.
 
 

رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، اظهار داشت: وقتی خانواده ‌ای از سرپرست خود جدا می ‌شود دچار فقر مضاعف می ‌شود و این فقر تأثیر مستقیمی در تأمین سلامت این خانواده دارد اما متأسفانه شاهدیم که در طرح تحول سلامت جایگاهی برای زندانیان و خانواده ‌های آن‌ ها تعریف نشده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تأمین سلامت مردم بر عهده دولت است، گفت: البته در طرح تحول سلامت بسته ای برای اقشار کم درآمد تعریف شده تا در پی آن مباحث درمانی افراد محروم و کم درآمد و همچنین بیماران خاص تأمین شود.

هزینه های درمان زندانیان باید تامین شود

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه زندانیان و خانواده های آن ها نیاز به حمایت بیشتری در بحث درمان و سلامت دارند، گفت: در شرایط فعلی موضوعی که مد نظر قرار دارد تامین درمان این افراد در طرح تحول سلامت است که باید در بسته خدماتی اقشار محروم گنجانده شود.

وی ضمن بیان این مطلب که هزینه های درمان زندانیان باید تامین شود، گفت: همچنین برای اقشار محروم ردیفی بالغ بر 200 میلیاردتومان اعتبار در نظر گرفته شده که باید به درمان بیماران کم درآمد و محروم توجه شود و ما از وزارت بهداشت می خواهیم که درمان زندانیان و خانواده های آن ها را نیز در این بسته در نظر بگیرد.

بیمه خاص ویژه زندانیان وجود ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بیمه خاص ویژه زندانیان وجود ندارد، گفت: متأسفانه تجهیزات و وسایل درمانی که در زندان ها استفاده می شود بسیار ابتدایی است که این خود موجب تشدید بیماری ها و بعضا بیماری های واگیر دار می شود.
خضری در پاسخ به این سوال که آیا برای درمان زندانیان در بودجه 94 ردیفی درنظر گرفته شده است یا خیر؟ گفت: برای موضوع بهداشت و درمان زندانیان در بودجه 94 ردیفی در نظر گرفته نشده است.


 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید