کمبود بیش از 60 هزار پرستار در سیستم درمانی کشور


دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با ایرنا از کمبود بیش از 60 هزار پرستار در سیستم درمانی کشور خبر می دهد و معتقد است که علی رغم اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت مراجعه مردم به بخش درمان دولتی را سه تا پنج برابر افزایش داده تعرفه پرداختی به پرستاران مورد رضایت آنها نیست.
 
 
به گزارش پارسینه، طرح تحول نظام سلامت که در دولت یازدهم و در دوران وزارت سید حسن قاضی زاده هاشمی بر وزارت بهداشت به اجرا درآمده بی شک از جمله موفق ترین طرح های درمانی در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

این طرح با تمرکز بر کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به اجرا درآمد و تا حد زیادی هم در رسیدن به این هدف موفق بوده است، اما کسانی که در خط مقدم اجرای طرح تحول نظام سلامت هستند چقدر از اجرای این طرح رضایت دارند؟

به دنبال کاهش تعرفه های درمان در بیمارستان ها و مراکز دولتی، مراجعات به این مراکز نیز افزایش یافت و بالطبع حجم کار پرسنل بیمارستان ها به ویژه پرستاران که در مواجهه مستقیم با بیماران هستند افزایش پیدا کرد، اما این امر نارضایتی هایی را هم به دنبال داشت چرا که علی رغم افزایش حجم کار تمامی کادر پزشکی به ویژه پرستاران در بیمارستان های دولتی، افزایش قابل توجهی در دریافتی آنها اتفاق نیفتاد.

اجرای طرح تحول نظام سلامت همچنین مشکل کمبود نیروی انسانی به ویژه در حوزه پرستاری که مراکز درمانی از پیش با آن روبرو بودند را آشکارتر ساخت؛ کمبودی که سایر پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی بار آن را به دوش می کشند.

اما آنچه بیش از همه موجب نارضایتی پرستاران شده تفاوت فاحش در دریافتی آنها نسبت به پزشکان است، البته تفاوت در دریافتی پزشکان نسبت به پرستاران امری عادی است اما آنطور که که در اجرای طرح تحول نظام سلامت به پزشکان توجه شده و افزایش دریافتی آنان مدنظر قرار گرفته، کادر پرستاری که نقش مهمی در سیر درمان بیماران ایفا می کنند، مورد توجه قرار نگرفته اند.

اخیرا هم در یکی از بیمارستان های دولتی مشهد اتفاقی افتاده که موجب حیرت پرسنل و کادر پرستاری این بیمارستان شده؛ پرستاران این بیمارستان روزی که منتظر دریافت کارانه ماهانه خود بودند با واریز مبالغ کلان 40 میلیونی و 80 میلیونی به حساب های خود مواجه شدند؛ ظاهرا امور مالی این بیمارستان رقم کارانه مربوط به پزشکان را در اشتباهی محاسباتی به حساب پرستاران واریز کرده بود؛ موضوعی که موجب مطلع شدن پرستاران از تفاوت فاحش کارانه آنها با پزشکان و در نتیجه نارضایتی بیش از پیش آنها شد.

اما نارضایتی کادر پرستاری بیمارستان های دولتی از آنجا حائز اهمیت است که قطعا پرستاران به عنوان یکی از حلقه های اصلی درمان بیماران شناخته می شوند و رضایت شغلی آنها نقش موثری در پیشبرد اهداف طرح تحول نظام سلامت و مهمتر از آن رضایتمندی بیماران از روند درمان خواهد داشت.

دستمزد چندبرابری در کشورهای همسایه؛ عامل مهاجرت پرستاران

رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین رابطه از کمبود بیش از 60 هزار پرستار در سیستم درمانی کشور خبر می دهد و معتقد است که علی رغم اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت مراجعه مردم به بخش درمان دولتی را سه تا پنج برابر افزایش داده تعرفه پرداختی به پرستاران مورد رضایت آنها نیست.

او با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در پرداخت کارانه پرستاران می گوید که دستمزد هشت تا 10 برابری پرستاران در کشورهای همسایه، از انگیزه های مهاجرت پرستاران از ایران به سایر کشورها به شمار می آید.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه پرداختی پرستاران در حال حاضر متناسب با مسئولیت شان نیست، می افزاید که پرستاران باید به نسبت مسئولیتی که در درمان بیماران دارند از دستمزد بیشتری هم بهره مند شوند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید