کمبود 47 هزار تخت بیمارستانی


دبیر کمیسیون بهداشت با اشاره به رشد جمعیت مورد نظر و تلاش و برنامه‌هایی که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته‌شده است، گفت: «در صورت افزایش جمعیت با روند فعلی قطعا این زمان برای تامین تخت مورد نیاز کافی نیست و حتی ممکن است به بیش از 12 تا 15 سال برسد.»
 
 
 

کمبود تخت بیمارستانی در کشور ما یکی از دغدغه‌های اساسی حوزه سلامت است. این موضوع تا جایی پیش رفته‌است که یکی از معیارهای موفقیت در برنامه‌های اجرایی حوزه سلامت همین افزایش سالانه تخت بیمارستانی‌ است. در این مدت هر ازگاهی نسبت به پیشرفت?هایی که در این زمینه اتفاق افتاده خبر رسانی شده‌است اما همچنان همه از کمبودها در این زمینه سخن می‌گویند. چنانچه شهلا میرگلو بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این زمینه به شرایط بیمارستان‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «کمبود تخت بیمارستان?های دولتی از مرز 6هزار تخت هم عبور کرده‌ و این مشکل موجب سر درگمی بیماران و افزایش مراجعات به بخش‌ خصوصی شده است.»

وی گفت: «هنوز با توجه به بررسی بودجه، کمیسیون موفق نشده است با مسئولان وزارت بهداشت در خصوص رفع کمبود تخت بیمارستان?های دولتی جلسه‌ای داشته باشد اما به نظر می‌رسد راهکار موثر در حل این معضل که در حد توان مالی وزارت بهداشت هم باشد همان مشارکت بخش خصوصی با بیمارستان?های دولتی باشد.»

وی با بیان اینکه تحقق این مهم با نظارت همه جانبه وزارت بهداشت میسر خواهد بود، خاطر نشان کرد: «اگر بخش خصوصی بخواهد در حل مشکل تخت بیمارستان?های دولتی وارد شود، باید مدیریت و نظارت با وزارت بهداشت باشد تا دچار مشکلات جانبی نشوند.»

البته این موضوع در آمارهایی که سایر اعضای کمیسیون بهداشت مجلس داده‌اند، بسیار بیشتر از این میزان بوده‌است و به عبارتی چنانچه مطرح شده‌است این موضوع در حوزه سلامت رقمی چندده‌هزاری است. در این زمینه رسول خضری، دبیر کمیسیون بهداشت مجلس، در گفتگو با سپید تصریح کرد: «در شرایط کنونی نیاز به 47 هزار تخت بیمارستانی وجود دارد.» وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و تاثیر آن در مراجعه به بیمارستان‌ها، گفت: «در برابر آن شاهد هستیم، مراجعه بیماران به بخش دولتی 3 تا 5 برابر شده‌است. بر همین اساس تغییر و پیگیری برای تامین تخت بیمارستانی بسیار حائز اهمیت است.»

وی در ادامه افزود: «درشرایط فعلی و بنابر بودجه کنونی اگر ما هر ساله 4 هزار یا 5 هزار تخت اضافه کنیم، شرایط اولیه در این حوزه پس از 10 سال محقق می‌شود. علاوه بر آن هر بیمارستان متوسط یک تا 3 سال برای ساخت آن زمان نیاز است، حال اگر این بیمارستان 100 یا بیشتر تخت داشته‌باشد، بین 5 تا 7 سال زمان نیاز است.»

دبیر کمیسیون بهداشت با اشاره به رشد جمعیت مورد نظر و تلاش و برنامه‌هایی که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته‌شده است، گفت: «در صورت افزایش جمعیت با روند فعلی قطعا این زمان برای تامین تخت مورد نیاز کافی نیست و حتی ممکن است به بیش از 12 تا 15 سال برسد.»

وی در پایان تاکید کرد: «برای دستیابی به این شرایط باید بخش دولتی و خیرین را وارد عمل کنیم تا در بازه زمانی کمتر به مطلوب دست‌یابیم.»

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید