علل فشارهای عصبی پرستاران


رسول خضری عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مشکل کمبود پرستار در کشور گفت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که در بیمارستان های استان مشهود است کمبود 1922 تخت بیمارستانی و بحث پرستار بوده بطوریکه در حال حاضر آذربایجان غربی نیازمند600 پرستار است که در این بین متاسفانه سهم نیروی آقا نیز در بین پرستاران ناچیز بوده که بایستی دانشگاه علوم پزشکی استان یک بازنگری جدی در جذب و نیاز سنجی در این زمینه انجام دهد.
 
 
 وی تصریح کرد: در حال حاضر در کشورهای خارجی به ازای 4 یا 5 بیمار یک پرستار وجود دارد یعنی میزان پرستارها باید 2 تا 3 برابر پزشک باشد اما در ایران به ازای هر یک تخت 1/1 پرستار وجود داردبه همین خاطر پرستارهای کشورمان به دلیل فشار کاری ،خستگی ناشی از تراکم کاری زیاد، برخورد ملایمی با بیماران ندارند.چرا که یک پرستار نباید بیش از 35 ساعت در هفته کار کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز شاخص نسبت پرستار به تخت در آذربایجان‌غربی را از میزان استاندار بسیار پایین عنوان کرد و گفت: شاخص نسبت پرستار به تخت در حال حاضر 1.32 می باشد که از میزان استاندارد پایین می باشد ولی توجه به این نکته ضروری است که شاخص نسبت پرستار به تخت در استان با احتساب جذب 388 نفرنیروی پرستاری در سالجاری می باشد که بطریق شرکتی جذب شده اند و از پایداری کمی بر خوردار هستند زیرا این افراد در اولین فرصت با شرکت در آزمونهای استخدامی سایر سازمانها جذب آنها گردیده و کاهش این شاخص همچنان ادامه می یابد .

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید