حقوق کارگران محفوظ است.


دکتر رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با فرارو : در ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با سازمان بیمه سلامت، املاک و ساختمان های تامین اجتماعی ادغام نمی شوند. یعنی با حفظ مالکیت تامین اجتماعی بر املاک خود، بخش درمان این سازمان در بیمه سلامت ایرانیان ادغام می شود.
 
 
وی ادامه داد: «این ادغام در این راستا صورت می گیرد که هر ایرانی یک کارت سلامت الکترونیک داشته باشد و عدالت در سلامت اجرا شود و بیمه پایه درمان، پیشگیری، بهداشت و توان بخشی برای همه یکسان باشد.»

خضری در پاسخ به این سوال که آیا پس از ادغام بخش درمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان این سازمان می توانند به صورت رایگان از خدمات مراکز درمانی تامین اجتماعی استفاده کنند؟، گفت: «بله؛ قطعا همینطور خواهد بود چراکه بیمه شدگان تامین اجتماعی حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند.»

خضری در پاسخ به این سوال که آیا با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی، از منابع این سازمان برای کسری بودجه وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بهره گرفته نخواهد شد؟، گفت: «خیر؛ به هیچ وجه اینطور نخواهد بود. اگر درست به قانون عمل شود این اتفاق نخواهد افتاد. حق و حقوق کارگران محفوظ است و محلی از اعراب ندارد که وزارت بهداشت در آن دخالت کند.»

وی افزود: «صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین النسلی است و دخالتی در آن نمی شود. بودجه بیمه سلامت بر عهده دولت است و از منابع تامین اجتماعی استفاده نخواهد شد.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: «فردی که بیمه تامین اجتماعی است جدا از بیمه پایه درمان (که برای همه یکسان است و هزینه های آن بر عهده دولت می باشد) از بیمه های تکمیلی سازمان تامین اجتماعی هم بهره مند می شود؛ اما افراد دیگری که بیمه تامین اجتماعی نیستند صرفا از همان بیمه پایه درمان برخوردار می شوند و بیمه تکمیلی تامین اجتماعی شامل حال آنها نمی شود.»

این نماینده مجلس درباره علت مخالفت مدیران تامین اجتماعی با ادغام بخش درمان این سازمان در بیمه سلامت گفت: «به نظر من دغدغه عزیزان این است که بخشی از این قانون اجرا شود و بخشی دیگر اجرا نشود و به همین دلیل مخالفت می کنند.»

 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید