آینده طرح تحول سلامت به عملکرد بیمه ها بستگی دارد/گزارش


 
رسول خضری، دبیر کمیسیون بهداشت از نبود برنامه صحیح برای بهره‌بردن از بیمه‌ها خبر داد.
 
 
سپید:معمولا یکی از عوامل تاثیرگذار در دستیابی به اهداف حوزه سلامت و کسب موفقیت در آن تعریف و نقش آفرینی درست بیمه‌هاست وقتی محمد جواد کبیر، معاون بیمه سلامت ایرانیان در گفتگو با سپید از عدم تعریف چنین جایگاهی در حوزه سلامت ما سخن گفت، شاید تصور آن بود که طرح تحول نظام سلامت قطعا به این موضوع رسیدگی کرده و به مرور زمان نقش آفرینی این مهره اصلی نیز تعریف و کارآمد می‌شود، اما از ان پس هر وقت در این راستا از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر سوالی پرسیدیم، از سیستم ناکارامد بیمه‌ای کشور سخن گفتند. چنانچه عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی در گفتگو با سپید نیاز اصلی حوزه سلامت که ما را به سمت رفع مشکلات پرداختی در این حوزه سوق می‌دهد، نقش آفرینی درست بیمه‌ها عنوان کرد و رسول خضری، دبیر کمیسیون بهداشت از نبود برنامه صحیح برای بهره‌بردن از بیمه‌ها خبر داد.  
داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز تاکید کرد: «اگر قرار است طرح تحول سلامت در سال 94 دچار چالش نشود، بیمه ها باید سهم خود از پرداخت هزینه های سلامت مردم را افزایش دهند.» وی تصریح کرد: «در طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت به عنوان سیاست گذار و متولی به تکالیف خود به درستی عمل کرده است. این موضوع یکی از حقوق مسلم مردم بوده و کار اضافه برای مردم انجام نشده است. این یک تکلیف بر زمین مانده بوده است که قانون اساسی بر آن تصریح دارد.» وی ادامه داد: «در کنار وزارت بهداشت، سایر ارکان هم باید به وظایف خود درست عمل کنند. هم سازمان نظام پزشکی وظایفی را عهده دار است و هم سازمان های بیمه ای و در راس آنها وزارت رفاه باید به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند و صرف عنوان اینکه همراه وزارت بهداشت هستند، دردی از مردم دوا نمی شود.» طاهرخانی تاکید کرد: «وزارت رفاه به عنوان خریدار خدمت و رکنی که باید پول و نقدینگی این موضوع را تامین کند، لازم است سهم خود را ارتقا دهد و بیمه های پایه سهم خود را در هزینه های سلامت از 90 درصد به 95 درصد افزایش دهند. اگر این موضوع محقق گردد، احساس خوشایندی که به واسطه طرح تحول سلامت ایجاد شده است، تداوم خواهد داشت و طرح به سرانجام خوبی خواهد رسید، در غیر این صورت باید منتظر چالش های جدی در سال 94 باشیم.» عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، افزود: «به هر حال آینده طرح تحول سلامت به عملکرد بیمه ها و وزارت رفاه بستگی دارد. و باید فکری برای رشد منابع شان بکنند. اگر قرار باشد به همان رشد حدود 13 درصدی منابع بیمه ای اکتفا کنند، سال آینده قادر به پوشش رشد در نظر گرفته شده برای درآمدهای وزارت بهداشت نخواهند بود.»

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید