عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: تجمیع صندوق های بیمه ای، اولین و مهمترین زیرساخت اجرای پزشک خانواده است


 
دکتر رسول خضری با اشاره به اینکه بحث پزشک خانواده هم یک ضرورت است هم قانون و نمی توان از آن فرار کرد، گفت: این طرح از برنامه های اول و دوم پنج ساله توسعه به صورت کلان و از برنامه های سوم به بعد به صورت جدی و مشخص بر آن تاکید شده است.

 
 
وی با اشاره به اینکه، با بحث پزشک خانواده از سال 1364 در قالب بهورز قدمهای خوبی برداشته شد، افزود: این برنامه از سال 84 به عنوان پزشک خانواده روستایی رسما شروع شد و در سال 91 نیز بحث شهری آن مطرح گردید.

به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوع اصلی در رابطه با این طرح این است که چقدر طبق قانون به تکالیفی که مصوب شده عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: بحث پزشک خانواده الگو برداری از کشور انگلیس بوده اما متاسفانه به زیرساخت های لازم نظیر تربیت پزشک خانواده، کارت سلامت الکترونیک، راهنماهای بالینی و از همه مهمتر تجمیع بیمه ها که در برنامه پنجم توسعه به عنوان یک تکلیف است، توجهی نشده است.

تجمیع صندوق های بیمه ای،  یکی از زیرساخت های اصلی اجرای پزشک خانواده

دکتر خضری با تاکید بر اینکه تجمیع صندوق های بیمه ای یکی از زیرساخت های اصلی اجرای پزشک خانواده است، گفت:  رسانه ها در فرهنگ سازی برای اجرای طرح پزشک خانواده نقش مهمی دارند اما متاسفانه این امر به بوته فراموشی سپرده شده است.

اجرای پزشک خانواده بدون زیر ساخت، مشابه نصب تابلوی شهر برای یک روستایی است که هیچ گونه مظاهر شهری ندارد

وی در تشریح روند اجرای طرح پزشک خانواده گفت: اجرای پزشک خانواده بدون زیر ساخت مشابه نصب تابلوی شهر برای یک روستایی است که هیچ گونه مظاهر شهری و زیرساخت ها لازم در آن دیده نمی شود و صرفا نصب این تابلو مردم و مسئولین را دچار سردگمی می کند.

دکتر خضری خاطرنشان کرد: از همان سالهای نخست اجرای طرح پزشک خانواده بر اساس قانون عمل نشد بطوریکه اولین و مهمترین زیرساخت آن که تجمیع و یکسان سازی صندوق های بیمه ای بود، توجهی نشد.

 اجرای طرح تحول سلامت تریاژ مدیریتی مطلوبی بود

عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: با حمایت مجلس و دولت و اختصاص منابع به حوزه سلامت، اجرای طرح تحول سلامت توانست در تحقق کاهش پرداختی مردم از جیب بسیار موفق عمل کند و این طرح تریاژ مدیریتی مطلوبی بود.

 وحدت رویه در بیمه ها به صراحت و همواره مورد تاکید مجلس بوده است

دکتر خضری در پایان خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت، یک برنامه ملی و کارآمد است و ناچاریم برای بهبود حوزه سلامت از طریق نظام سطح بندی و تجمیع صندوق های بیمه ای زمینه اجرای موفق آن را فراهم کنیم چرا که وحدت رویه در بیمه ها به صراحت و همواره مورد تاکید مجلس بوده است.


 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید