اقدامات اولیه وزارت بهداشت برای درمان معتادان آغاز شد


 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص ورود این کمیسیون به مسأله درمان معتادان گفت: اقدامات اولیه توسط وزارت بهداشت برای درمان معتادان آغاز شده و منابع کافی در اختیار وزارت بهداشت قرر دارد که باید نسبت به حل مشکل درمان معتادان نیز توجه شود.
 
 
 

رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در کمیسیون بهداشت برای سال آینده مد نظر قرار دادیم و اعضای کمیسیون بر آن تأکید می کنند، درمان معتادان است که در این باره معتقدیم باید پروتکلی برای درمان معتادان وجود داشته باشد تا بتوان برای آن ردیف مستقل بودجه ای دیده شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اقدامات اولیه توسط وزارت بهداشت برای درمان معتادان در حال شکل گیری است که امیدواریم به سرانجام برسد، البته حمایت های بیمه ای نیز از درمان معتادان مهم است و باید اقدامی صورت گیرد تا بیمه های درمانی نیز برای حمایت های بیمه ای از معتادان رغبت کنند اما متأسفانه در این زمینه با کمبود روبرو هستیم.
وی با تأکید بر اینکه منابع کافی در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر گردش مالی وزارت بهداشت حدود 50 هزار میلیارد تومان است و مسئولان نمی توانند بهانه ای برای کمبود اعتبار در حوزه سلامت داشته باشند چرا که این مشکل در مجلس حل شده و اعتبارات خوبی برای این حوزه دیده شده که باید نسبت به حل مشکل درمان معتادان نیز توجه شود.
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید