کمبود شدید خانه بهداشت روستاهای کشور/فرسودگی خانه های بهداشت روستایی


عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کمبود شدید خانه های بهداشت در روستاهای کشور خبر داد و گفت: میزان خانه های بهداشت باید با توجه به افزایش جمعیت کشور افزایش پیدا کند.
 
 
 رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با اشاره به کمبود خانه های بهداشت در کشور اظهار داشت: هم اکنون شاهد کمبود خانه های بهداشت در کشور هستیم. در سطح کشور 65 هزار روستا داریم که بین 1800 تا 200 خانه بهداشت برای این روستاها داریم که این یک معضل جدی برای شبکه بهداشت و درمان کشور است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: ما نیاز به گسترش خانه های بهداشت و به دنبال آن بهورز که خط مقدم شبکه بهداشت و درمان کشور هستند، داریم و معتقدیم که میزان خانه های بهداشت باید با توجه به افزایش جمعیت کشور افزایش پیدا کند.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که هم اکنون وزارت بهداشت با آن روبروست بافت فرسوده و کهنه خانه های بهداشت در روستاهاست که باید مورد توجه قرار گیرد. برخی خانه های بهداشت روستایی قدمتی 30 ساله دارند و نیاز به بازسازی و حتی مقاوم سازی دارند.
خضری خاطرنشان کرد: خط مقدم حوزه سلامت از روستاها شروع می شود و پس از آن حاشیه شهرها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت است. طبق آمار وزارت بهداشت بیش از هزار مرکز درمانی تعمیر شده است اما مباحث باید جدی تر گرفته شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: توجه به خانه های بهداشت در مرحله دوم طرح تحول سلامت مد نظر قرار گرفته که باید هفت تا 10 درصد از اعتبارات به سمت بهداشت و توجه به شبکه بهداشت روستا تخصیص یابد اما ما با انتظاری که از طرح تحول سلامت داریم این مبلغ باید بین 40 تا 47 درصد برسد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید