فزایش غیرطبیعی بیماری های غیرواگیر در کشور


 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افزایش غیرطبیعی بیماری های غیرواگیر در کشور گفت: در حال حاضر 30 درصد بیماری های واگیردار و 70 درصد بیماری ها غیرواگیر هستند.
 
 

رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با اشاره به اهمیت بحث پیشگیری در حوزه سلامت اظهار داشت: در حال حاضر 30 درصد بیماری های واگیردار و 70 درصد بیماری ها غیرواگیر هستند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: در حال حاضر بیماری های دیابت، سرطان، فشار خون و سکته های قلبی و مغزی رو به افزایش است اما این بیماری های غیرواگیر براحتی با فرهنگسازی و اطلاع رسانی قابل پیشگیری است.
وی ادامه داد: با جلوگیری از چاقی که خیلی فراگیر شده می توانیم بین 70 تا 90 درصد از بیماری دیابت پیشگیری کنیم. همچنین در بحث سرطان می توانیم با اقدامات پیشگیرانه تا 40 درصد این بیماری را کاهش دهیم. همچنین سایر بیماری ها مانند سکته های قلبی و مغزی را می توانیم پیشگیری کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشگیری از بروز بیماری چاره اصلی مقابله با بیماری های مختلف است و در این خصوص اصلاح شیوه زندگی و اصلاح تغذیه و غذای جامعه از ضروریات است، لذا در اهمیت موضوع پیشگیری حوزه سلامت تردیدی نداریم که باید گام های مهمی برداشته شود.
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید