عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: از فرصت گردشگری سلامت غافل بودیم


 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به سود آوری توریسم سلامت می گوید: توریسم درمانی از منظر اقتصادی و گردشگری حدوداً سه برابر توریست معمولی درآمد زایی دارد. یک سوم این درآمد به سمت درمان می رود و دو سرم آن به سمت مشاغلی می رود که با گردشگری در ارتباط هستند.
 
 
 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از گردشگری سلامت به عنوان یکی از عرصه های سود آور در عرصه بهداشت و گردشگری یاد می کند، اما معتقد است تاکنون فرصت گردشگری درمانی غافل بوده ایم و باید به این عرصه توجه شود.
 
رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو خبرنگار پارلمانی CHN می گوید: توریسم درمانی از منظر اقتصادی و گردشگری حدوداً سه برابر توریست معمولی درآمد زایی دارد. یک سوم این درآمد به سمت درمان می رود و دو سرم آن به سمت مشاغلی می رود که با گردشگری در ارتباط هستند. مثل هتل ها و رستوران و حمل و نقل.
 
این نماینده مجلس ضمن تاکید بر این که سال هاست ما از فرصت خوب گردشگری درمانی غافل بودیم، توضیح می دهد: البته در چند سال اخیر به این نوع از گردشگری توجه هایی شده است و کم کم قرار است چرخ این گردشگری به حرکت در بیاید.
 
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان وزیر بهداشت و درمان یکی از محورهای پیشرفت حوزه سلامت را مبتنی بر توسعه گردشگری سلامت می دانند. او در ادامه این چنین توضیح می دهد: گردشگری سلامت در دنیا یکی از عرصه های شناخته شده گردشگری است. کشورهای بسیاری در دنیا وجود دارند که با توسعه گردشگری سلامت درآمد های بسیار بالایی به دست می آورند. بر همین اساس بودجه های خوبی به این بخش اختصاص داده می شود و درآمد زایی خوبی هم دارند. اما سهم گردشگری سلامت در بودجه عمومی کشور بسیار ناچیز است و باید بگویم به حساب نمی آید. این فرصتی در حال از دست رفتن است.
 
نماینده پیرانشهر و سردشت با اشاره به این موضوع که «ما می خواهیم بودجه مان را بر اساس بودجه غیر نفتی بسته شود تا به سمت اقتصاد غیر نفتی برویم»، تاکید می کند: استفاده از فرصت های گردشگری سلامت نیازمند بازنگری است. باید زیرساخت ها تقویت شوند. بطور مثال باید بیمارستان ها خدمات VIP ارائه دهند. باید هتل بیمارستان های بیشتری داشته باشیم. این موضوعات نیازمند سرمایه گذاری است. البته وزارت بهداشت قدم هایی در این راه برداشته است، اما کار در آغاز راه است.
 
او چنین ادامه می دهند که «ما باید برای بهبود وضعیت زیرساخت ها بخش خصوصی را وارد این عرصه کنیم. در کشوری مثل آمریکا حدود 5700 بیمارستان وجود دارد که بیش از سه هزار بیمارستان کاملاً غیر انتفاعی اداره می شود. این بیمارستان ها درآمد بالایی هم دارند. چون ما زمینه را برای ورود سرمایه گذاران به بخش سلامت و گردشگری سلامت تسهیل نکردیم، هنوز بخش خصوصی در این بخش چنان که باید و شاید فعال نیست. بخش دولتی هم نمی تواند از عهده تمام مسایل بر بیاید. این درحالی است که در بحث توریسم درمانی باید از ظرفیت بی پایان بخش خصوصی بهره بگیریم و این سرمایه گذاران این بخش را برای ورود ترغیب کنیم.
 
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با تاکید بر این که «سودآوری توریسم درمانی در هیچ یک از بخش های تولیدی و خدماتی در سطح کشور نیست، تاکید می کند:
 
اگر بیاییم و بررسی کنیم و سیاست گذاری ها به سمتی برود که اجازه سرمایه گذاری را به بخش خصوصی بدهیم، هم شاهد سود بالایی خواهیم بود و هم بازگشت سرمایه تضمین می شود. توریسم درمانی از بخش های جذاب برای سرمایه گذاران است. این موضوع به اطلاع رسانی درست و آیین نامه ها و مقررات نیاز دارد که وزارت بهداشت حرکت های خوبی در این عرصه داشته است. همچنین ما در این بخش خلع قانونی نداریم. اگر هم قانونی لازم است دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه کند بدون شک مجلس استقبال می کند. آقای هاشمی بر توسعه گردشگری سلامت است و این توسعه می تواند دوره طلایی حوزه سلامت باشد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید