خضری خواستار شد : ضرورت بررسی مضرات پارازیت


 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که کارکنان صداوسیما بیش از همه و به دلیل اقتضای شغلیشان در معرض پارازیت ها قرار دارند .
 
 
 رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر با  اشاره به  زیان وار بودن خطرات پارازیت ها اظهار داشت:در بررسی  زیان وار بودن پارازیت ها ضرورت دارد چندین دستگاه متشکل از سازمان ها و وزارتخانه های زیر بط اقدام به تحقیقات جامعه ای در این خصوص کنند.

 

 

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با طرح پیشنهادی در خصوص میزان زیان وار بودن پارازیت ها تصریح کرد:  بنده پیشنهاد می کنم  دستگاه های زیربط از جمله وزارت بهداشت  برای بررسی میزان زیان وار بودن پارازیت ها تحقیقات جامعه ای را از کارکنان صداوسیما طی 15 الی 20 سال اخیر که به اقتضای شغلشان هموراه در معرض انواع و اقسام پارازیت ها  بوده اند داشته باشد تا مشخصا  بتوان درباره  پارازیت ها و میزان زیان وار بودن انها تصمیمی گرفت .

 

وی افزود: بنده حتی  این توصیه را به  صداو سیمای جمهوری اسلامی  دارم که  پایشی از کاکنانی که بیشتر در معرض پارازیت ها قرار دارند داشته باشد چراکه این تحقیقات  کمک خواهد کرد تا مشخص شود مبحث پارازیت ها در جامعه چه خطر و زیان هایی دارد.

 

خضری در ادامه با بیان اینکه در صورت مشخص شدن زیان وار بودن پارازیت ها در بین کارکنان صداوسیما و با در نظر گرفتن تحقیقات در این زمینه می توان خطرات این موضوع را  تا حدودی متوجه جامعه هم دانست تصریح کرد:قطعا می توان با بررسی پایلوت این موضوع در صداوسیما متوجه شدت و حدت این موضوع در جامعه شد .

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کمیسیون بهداشت ایا اراده ای برای تحقق  پایش خطرات پارازیت  در صداوسیما دارد یا خیر  تصریح کرد:  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می تواند به عنوان ناظر بر این موضوع گوشه ای از فعالیت مذکور را بر عهده بگیرد.

 

نماینده مردم پیرانشهر ادامه داد:  موضوع خطرات پارازیت ها  در رسانه هایی با مدیوم رسانه صداوسیمای خودمان در کل جهان به اثبات رسیده است و تا حدودی شدت و حدتش مشخص می باشد.

 

وی افزود: ضروریست کمیته ای برای شناسایی ضرر و زیان های پارازیت ها متشکل از کمیته  دولت و مجلس و سایر دستگاه های مختلف برای بررسی مضرات  پارزیت ها در کشور تشکیل شده تا این کمیته با رویکردی تخصصی موضوع زیان وار بودن پارازیت ها را بررسی کند.

 

خضری در ادامه با بیان اینکه  ازدولت می خواهیم لایحه ای  در زمینه مبحث مضرات پارازیت ها و امواج زیان وار مغناطیسی ان بر روی کارکنان صداوسیما را به مجلس ارائه دهد بیان داشت: بی شک ما نمایندگان مردم بوده و باید به دنبال حقوق اجتماعی مردم باشیم چراکه بنده  به جرئت می توانم بگویم که میزان قابل توجه ای ازضرر و زیان های پرازیت ها متوجه کارکنان صدواسیما بوده ؛ چرا که این کارکنان بیش از همه و به دلیل اقتضای شغلیشان در معرض پارازیت ها قرار دارند.

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان بیان داشت:  همین که ما بر روی کارکنان صداوسیما بتوانیم تحقیقات جامعه ای در خصوص مضرات پارازیت ها انجام بدهیم کاملا مشخص خواهد شد که پارازیت ها چه مضراتی دارد.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید