مشکلات طرح تحول سلامت از بین می رود


 

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در غرفه ایلنا حضور پیدا کرد. رسول خضری به صورت تفصیلی به سوالات خبرنگاران ایلنا پیرامون طرح تحول سلامت پاسخ داد.

 
 
 

وی این طرح را به ویژه با پیشرفت مراحل جدید, تکمیل کننده دانست و اظهار داشت: در مراحل جدید طرح بسیاری از کاستی های پیشین جبران شده است.

خضری نیاز به کمک و همکاری بیمه کنندگان را در این طرح اصلی اساسی دانست.

وی همچنین در بحث کمبود تخت برای بیماران در بیمارستان های دولتی نیز توضیحات و راهکارهایی ارائه داد. طرح همراهان بیمار و ایجاد مکان هایی برای استقرار آنها از دیگر مباحثی بود که در این دیدار به بحث گذاشته شد.

متن کامل گفت و گو با رسول خضری را به زودی در خبرگزاری ایلنا مشاهده خواهید کرد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید