1 میلیون کارگر ساختمانی بیمه نیستند/نیاز به اعتبار 2 هزار میلیاردتومانی برای بیمه کارگران


 
عضو هيأت رئيسه كميسيون بهداشت درمان مجلس با اشاره به بيمه كارگران ساختماني گفت: از يك ميليون و 700 هزار نفر كارگر ساختماني تا كنون 700 هزار نفر بيمه شده اند و بيمه يك ميليون نفر باقي مانده است.
 
 
 

رسول خضري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي پانا، با بيان اينكه بيش از يك ميليون و 700 هزار نفر كارگر ساختماني بايد بيمه شوند، اظهار داشت: تا كنون 700 هزار نفر از اين تعداد بيمه شده اند و بيمه يك ميليون نفر باقي مانده است.

عضو هيأت رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأكيد بر اينكه سالانه بايد 200 هزار نفر بيمه شوند،خاطرنشان كرد: 7 درصد از سهم بيمه از دستمزد كارگران، 20 درصد را كارفرما پرداخت مي كند و مابقي نيز توسط دولت پرداخت مي شود.
اين نماينده مجلس ادامه داد: براي سال جاري حداقل به 1600 تا 2000 ميليارد تومان براي بيمه كارگران ساختماني نياز است كه دولت بايد پرداخت كند.
وي با اشاره به بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي گفت: دولت تا كنون 50 هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است كه جزو تعهدات دولت است و بايد پرداخت شود.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید