هزینه داروهای جانبازان کاهش می یابد


 

طرح جايگزين كردن داروهاي ژنريك با برند در دستور كار كميسيون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت.  ”رسول خضري” نماينده مردم پيرانشهر و سردشت درمجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام اين خبر با اشاره به مباحث مطرح شده در اين خصوص تاكيد كرد: براي حمايت همه جانبه از عزيزان ايثارگر و جانباز و مصدومان شيميايي ما يكي دو طرح در بخش سلامت كه بنيادي ترين مظهر عدالت است را مطرح و مورد بررسي قرار داده ايم.

 
 

نماينده ايثارگر مجلس اظهار داشت: بحث جانبازان شيميايي كه به گردن اين كشور حق زيادي دارند يكي از دغدغه هاي اصلي كميسيون درمان بهداشت مجلس است ، چرا كه قسمت عمده اي از بحث داروها نيز به داروهاي مصدومان شيميايي و جانبازان بر مي گرددكه اميدوارم در آينده نزديك و با جايگزيني داروي ژنريك كه بسيار كمتر از قيمت برند است مشكل برطرف شود .

خضري با بيان اين مطلب كه در حال حاضر كشورهاي پيشرفته جهان از داروهاي برند به سمت ژنريك روي آورده اند  متذكرشد: پس ما چرا در جهت خلاف اين جريان حركت و هم هزينه بيشتري براي خريد داروي برند پرداخت مي كنيم در صورتي كه از آن نتيجه كمتري گرفته مي شود و مطمئن هم نيست.

اين نماينده مجلس تاثير اين طرح در كاهش قيمت دارو را مورد اشاره قرارداد و افزود: در بحث جايگزيني  داروي ژنريك در صورتي كه بتوانيم با كمك سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت ، مجلس ، مجموعه دولت و مردم  آن را مديريت كنيم قطعا اين قول را به شما مي دهم كه قيمت دارو تا سطح يك پنجم آن كاهش پيدا خواهد كرد.

وي ادامه داد:اين موضوع خود باعث كمك به سبد سلامت خانواده هاي جانبازان به خصوص مصدومان و جانبازان شيميايي كه هر سال بابت خريد داروهاي آنان مبالغ زيادي هزينه مي شود خواهد شد .اگرچه اين موضوع فرق نمي كند كه اين مبلغ را بيمه پرداخت مي كند يا مردم چرا كه در هر صورت از بيت المال هزينه مي شود.

خضري همكاري و هماهنگي دولت و مجلس را در مورد اين طرح خواستار شد و گفت:دولت در اين زمينه بايد هماهنگ كننده سياستگذار و تصميم گيرنده باشد همچنين سازمان غذا و دارو بايد سياست خود را عوض و از سمت برند به سمت ژنريك سوق پيدا كند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پايان خاطرنشان كرد:جالب است كه در سياست هاي كلي كه مقام معظم رهبري ابلاغ در بخش سلامت فرمودند در بند 5 آن همين قضيه مورد تاكيد قرار گرفته است بنا بر اين در راستاي آن ما بايد به سمت داروهاي ژنريك برويم و از بحث برند خارج شويم ما بنا داريم اين موضوع را كه هر ساله درصد بسيار قابل قبولي از ارزي كه جهت خريد دارو از كشور خارج مي شود را بر مبناي اقتصاد مقاومتي كه يكي از رئوس آن همين موضوع است. برنامه ريزي و ساماندهي كنيم.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید