نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس تعامل قوای سه گانه تحقق منویات مقام معظم رهبری را سرعت می بخشد
مقاوم سازی اقتصاد لازمه پیروزی در جنگ اقتصادی است
استفاده از پکیج به عنوان سیستم گرمایشی پیوستِ سلامت ندارد وزارت بهداشت در خصوص استفاده از پکیج در ساختمان ها ورود پیدا کند
بررسی تجمیع صندوق های بیمه درمان در برنامه نبض شبکه خبر فیلم
مراسم افتتاحیه هفدهمین کنگره سراسری همکاری های دولتدانشگاه و صنعت با حضور دکتر رسول خضری
بررسی طرح افزایش جمعیت در اداره قوانین مجلس بررسی چهار فصل طرح
لزوم توجه بیشتر به تولید محصولات ارگانیک

صفحه 71 از 72