کارشناسان درباره افزایش نظارت بر مراکز ترک اعتیاد تاکید کردند کمپ های غیرمجاز عامل تشدیداعتیاد
تاکید نماینده مجلس برارائه خدمات مطلوب درمانی به ایثارگران
نبود نظارت بر بازار دارو دست سودجویان را باز می گذارد پوشش بیمه ای داروهاباید افزایش یابد
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس محور مواصلاتی نقده به تمرچین وضعیت مناسبی ندارد
گفت وگوی تفضیلی تسنیم با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خضری ساماندهی بیمه ها مشکلات سلامت کشور را حل می کند
نماینده پیرانشهر برای ایمن سازی راه ها اقدامات لازم صورت گیرد
بازدید نماینده مردم سردشت و پیرانشهر از خبرگزاری تسنیم آذربایجان غربی

صفحه 69 از 72