مجلس پیگیر طرح تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمانتبدیل صندوق به سازمان از خطر ورشکستگی می کاهد
نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلسنیلی احمد آبادی یکی از چهره های شناخته شده علمی است
انتقاد نماینده پیرانشهر و سردشت از سخنان وزیر آموزش و پرورش
عضو کمیسیون بهداشت مجلسورود شترهای آلوده به ویروس کرونا قطعی نیست ایجاد قرنطینه های حیوانات در مرزها
بازار خاکستری داروهای ترک اعتیاد
کاهش پدیده زیرمیزی پزشکان در دستور کار رفع دغدغه پرستاران
آمار معلولان به روز نیست نبود آمار دقیق و تعریف مشخص از معلولیت سبب شده مشکلات این حوزه بخوبی مدیریت نشود