نماینده مردم سردشت و پیرانشهر راه اندازی مناطق آزاد در آذربایجان غربی سبب افزایش حجم مبادلات مرزی می شود
امکانات و ظرفیت های پیرانشهر برای تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری
خسارت 6 هزار میلیاردی ناشی از مصرف دخانیات
بررسی برنامه سیاست های کلی سلامت کشور در برنامه نبض شبکه خبر با حضور دکتر رسول خضری
بررسی کتاب ارزش گذاری تعرفه ها در گردهمایی سازمان های نظام پزشکی کل کشور
نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس مطرح کرد تعرفه های جدید برای هزار و 700 خدمت پزشکیبار اصلی افزایش قیمت بر دوش بیمه ها
ضرورت توجه به تجهیز خانه های بهداشت در طرح تحول سلامتدولت گام دوم را با دقت بیشتری اجرایی کند