خضری رسانه های استعماری اختلاف شیعه و سنی را در ایران دنبال می کنند
الگوی مناسبی برای اجرای طرح پزشک خانواده نداریمسفر کمیسیون بهداشت به انگلستان منتفی شد
دبیر اول کمسیون بهداشت و درمان دارو و درمان برای ایثارگران رایگان شود
دعوت مراجع عظام قم از اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس اعضای فراکسیون 15 دی به قم می روند
خضری با انتقاد از نحوه اجرای طرح تحول سلامت وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری عملکرد مناسبی نداشته است
عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تجمیع صندوق های بیمه ای اولین و مهمترین زیرساخت اجرای پزشک خانواده است
بررسی طرح تحول نظام سلامت کشور در شبکه سلامت با حضور دکتر رسول خضری