تمام قوانین به نفع واردات است لزوم ایجاد منطقه آزاد تجاری در پیرانشهر
نماینده سردشت و پیرانشهر از خبرگزاری فارس بازدید کرد
خضری در سی ودومین نشست کمیسیون انرژی به سرمایه عظیم انسانی بی توجهی می شود
عضو کمیسیون بهداشت مجلسآذربایجان غربی با کمبود 60 تخت و دستگاه دیالیز مواجه است
حرف و حدیث هایی درباره افزایش دوباره قیمت نان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت وگو با تسنیم 40 گونه از گیاهان اصلی دارویی در ایران خام فروشی می شود
نقش کارت سلامت الکترونیکی در گفتگوی سپید با نمایندگان مجلس کارت سلامت الکترونیکی تحولی در آمارگیری حوزه سلامت