تیغ اظهارات تند منتقدان بر گلوی طرح نظام سلامت وزارت بهداشت نیز از تیررس انتقادات مصون نماند
تحولات بودجه 94 به نفع چه کسی است پرداختی ازجیب مردم بیشتر نخواهد شد
کاهش هزینه های درمانی بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور
عدم تناسب رشد بودجه بیمه ها با درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت
هزینه ای که در اعتیاد از دست می رود معادل بودجه بهداشت و درمان است
عضو کمیسیون بهداشت پیش بینی درآمد اختصاصی 20 هزار میلیاردی وزارت بهداشت خطر افزایش پرداخت از جیب مردم برای سلامت در سال 94
فرهنگسازی برای طرح تحول سلامت باید از مساجد شروع شودلزوم توجه به مشکلات مردم