کاهش هزینه های درمانی بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور
عدم تناسب رشد بودجه بیمه ها با درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت
هزینه ای که در اعتیاد از دست می رود معادل بودجه بهداشت و درمان است
عضو کمیسیون بهداشت پیش بینی درآمد اختصاصی 20 هزار میلیاردی وزارت بهداشت خطر افزایش پرداخت از جیب مردم برای سلامت در سال 94
فرهنگسازی برای طرح تحول سلامت باید از مساجد شروع شودلزوم توجه به مشکلات مردم
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی سازمان استاندارد بسیاری از استانداردها را رعایت نمی کند
طرح تحول سلامت پروسه ای 12 ساله ارائه بسته آموزشی در این طرح از اسفند