خضری انتقاد از بی توجهی به میزان مجاز سموم در مواد غذاییتعدد سازمان های متولی در تائید سلامت مواد غذایی مشکل آفرین است
خضریفرصت سوزی در صادرات سِرُم پذیرفتنی نیست
خضریحاشیه نشین ها باید از لحاظ بهداشتی ساماندهی شوند
خضری مطرح کرد درآمدزایی توریسم درمانی سه برابر گردشگری عادی
هزینه های درمان ناباروری نیازمند حمایت دولت و بیمه هاستهزینه هر دوره درمان ناباروری تا 5 میلیون تومان نیز می رسد
استقبال نمایندگان مجلس از سخنان رئیس جمهوری و آیت الله هاشمی خضری با نخبگان علاقه مند بازگشت به کشور با احترام و ادب برخورد شود
حق فنی در غیاب مسئول فنی داروخانه