خضری مطرح کرد فوت سالانه 3 هزار نفر بر اثر سوختگی انتقاد از همراهی نکردن بیمه ها در خدمات دهی به بیماران مزمن
انتقاد خضری از عملکرد شهرداری در رهاسازی زباله های عفونی وزارت بهداشت بر دفع اصولی زباله های بیمارستانی نظارت کند
کلینیک شیمیایی سردشت در کش و قوس تملک ساختمان مصدومان در صف های طولانی احراز جانبازی
بیمارستان های خصوصی همچنان پول زیرمیزی می گیرند
باید به دنبال خلق منابع جدید در حوزه سلامت باشیم  بقای طرح تحول در گروی تزریق اعتبار به شورای عالی بیمه
تلاش برای تدوین مالیاتی منصفانه از پزشکانخضری فرارمالیاتی درمیان پزشکان حداقلی است
75هزار مصدوم شیمیایی کشور نیازمند احراز جانبازی