در گفتگو با سپید مطرح شد نیاز به پرونده سلامت الکترونیک در کشور و فاصله زیاد تا تحقق آن
عضو کمیسیون بهداشت مجلس کشور با کمبود 80 هزار پرستار روبه رو است
واکنش نمایندگان مجلس به محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت بهداشت علیه تنهاروزنامه پزشکی ایرانسپید قربانی پرسشگری
ناتوانی وزارت بهداشت در ریشه کنی معضل زیرمیزی پزشکان نسخه جیب بیماران را می پیچند
اعطای وام گرد و غبار در 2 استانخضری اعطای وام راهکاری اصولی و بلند مدت نیست
اشتغال 35هزار جوان در انتظار تبدیل بازارچه های آذربایجان غربی به مناطق آزاد
خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی