خضری عنوان کرد بازی با سلامت بیماران در غیاب نظارت بر اقدام خلاف قانون اجاره داروخانه ها
کمبود 80 هزار پرستار در بیمارستان های کشور
خضری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ارائه مجوز به واردات روغن پالم خلاف سیاست سازمان غذاست
نماینده سردشت و پیرانشهردرگفتگو با سلامت در تجمیع بیمه ها با خلأهای قانونی مواجه نیستیم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان حقوق و کارانه پرستاران باید تغییر کند
خضری عنوان کرد حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی با حمایت از محصولات ارگانیک و کشاورزان
در گفت وگوی تجارت با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان شدطرح های بهداشتی دولت زیر سایه تخلفات مالی گذشته