خضری چه کسی به بیماران اوتیسم انگ روانی زده استسازمان بهزیستی باید دقت بیشتری داشتە باشد
پدیده زیرمیزی در مناطق مختلف کشور از نگاه نمایندگانخضریزیرمیزی در این منطقه کاهش پیدا کرده است
خضری مطرح کرد گزارش معاونان وزارت بهداشت و درمان در مورد سلامت روان
مصرف غذاهای آماده تهدیدی برای سلامت جامعه
نماینده سردشت و پیرانشهر در گفتگو با کُردپرس با جدیت دنبال استخدام معلمین پیش دبستانی هستم
واکنش بهارستان نشینان به اعتراضات درباره نحوه پذیرش در آزمون دستیاری در زمینه سهمیه ها تخلفی صورت گرفته است
خضری در گفت و گو با ایسکانیوزبهتر است با وزرا و دولت همراهی کنیم استیضاح وزیر اقتصاد تبعات منفی دارد