پیگیری حسابرسی مالی سازمان های حوزه ی سلامت 4 الی 6 ماه پس از پایان سال مالی
پیگیری اعتراضات داوطلبان آزمون دستیاری از سوی کمیسیون بهداشت
خضری در گفت وگو با ایسنا مطرح کرد ائتلاف و همگرایی جریانات همسو به نفع شور انتخاباتی کشور است
در گفت وگو با پانا مطرح شد بررسی دریافت حق فنی داروخانه ها در مجلس شورای اسلامی
از داروی قاچاق تا فاکتور تقلبیخضری باید نظارت ها افزایش پیدا کند
خضری چه کسی به بیماران اوتیسم انگ روانی زده استسازمان بهزیستی باید دقت بیشتری داشتە باشد
پدیده زیرمیزی در مناطق مختلف کشور از نگاه نمایندگانخضریزیرمیزی در این منطقه کاهش پیدا کرده است