فرق ماندگاری مقیمی و آنکالی چیست خضری بحث مهم نحوه هزینه کرد منابع است
خضری در گفت وگو با ایسنااعتبارات حوزه سلامت برای اجرای درست طرح تحول پرداخت شود
خضری انتقاد کرددستگاه های اجرایی اراده ای برای ساماندهی زنان کارتن خواب ندارند بهزیستی و شهرداری متولیان اصلی
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس مطالبات کشاورزان آذربایجان غربی پرداخت می شود
خضری در گفت وگو با فارس رئیس جمهور سفر به آذربایجان غربی را در اولویت قرار دهد لزوم فعالیت معابر مرزی
تب را جدی بگیرید
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس تأکید کرد ضرورت تلاش برای توسعه بازارچه های مرزی در سردشت